Bilforsikring

Vi er best på bilforsikring. Til ungdom gir vi 50% startbonus, og vi tilbakebetaler ungdomstillegget ved skadefri kjøring.
Maskinskade inkludert i kasko til 60.000 km og i bil Plus inntil 200.000 km

Beskytt deg og flokken din

Er familien din godt nok sikret for fremtiden? Se hvilke forsikringer du bør ha.

Det er mye vi kan planlegge her i livet, men å forutse fremtiden kan ingen. Det eneste vi kan gjøre er å sikre oss som best vi kan. Passe på de vi er glade i. Beskytte flokken vår.

For hva vil skje med dem hvis en i familien ble alvorlig syk eller ble utsatt for en ulykke? Vil dere kunne klare dere på én inntekt? Kan dere fortsatt betale på lånet dersom du skulle bli arbeidsufør?

– Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Dette er vanskelige spørsmål, og mange er nok preget av en «det skjer ikke meg-holdning», sier Inger Kvaal, avdelingsleder i Eika personforsikring.

Uføreforsikring

I dag er over 300.000 nordmenn arbeidsuføre som følge av sykdom eller en skade. En uføreforsikring har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer, eller partner skulle bli arbeidsufør. Forsikringen anbefales til unge med få år i arbeidslivet, men også til deg med forsørgeransvar eller som er avhengig av egen inntekt.

– Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap, og dette bør dekkes opp ved å kjøpe en form for uføreforsikring. Her er det viktig å ha et forhold til hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil føre til for deg, og at forsikringen din gjenspeiler dette tapet, sier Kvaal.

Dødsfallsforsikring

Hva så hvis en med forsørgeransvar i familien plutselig skulle dø? Med en dødsfallsforsikring kan du være sikker på at de du er glad i vil greie seg økonomisk, hvis du eller din samboer/partner går bort. Forsikringen vil blant annet sørge for at familien din kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt. Ved et dødsfall vil forsikringen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte. Pengene kan disponeres fritt etter eget ønske.

– Et plutselig dødsfall vil være vondt for alle, og det kan man ikke forsikre seg mot. Men med en dødsfallforsikring sikrer man at en i alle fall ikke får store økonomiske omveltninger midt i alt det vonde, sier Inger Kvaal.

Barne- og ungdomsforsikring

Vi er stort sett flinke til å forsikre eiendelene våre. Til og med firbeinte Fido har en egen forsikring. Men hva med våre aller største skatter her i livet, nemlig barna? Med en barne- og ungdomsforsikring sikrer du dine kjæreste skatter ved å være økonomisk trygg dersom noe skulle skje. Forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og gjelder frem til barna fyller 26 år. Den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet.

– Forsikringen gjelder også ved opphold i utlandet i inntil 36 måneder, og i dagens samfunn hvor stadig flere studerer i utlandet er dette en god sikring, sier Kvaal.

Forsikring ved kritisk sykdom

En forsikring som dekker kritisk sykdom har som hensikt å sikre deg og dine dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt, og gir økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase.

– Å kunne ha økonomisk handlefrihet i en kritisk sykdomsfase er vesentlig, og denne forsikringen gir nettopp det, sier Inger Kvaal.

Isselin (7) hadde heldigvis barneforsikring

Roger og Janniche Karlsrud kunne fokusere på én ting da datteren fikk påvist diabetes 1: Å få henne frisk.

–Vi ble redde. Det er jo en dødelig sykdom dersom man ikke behandler den. Heldigvis taklet både Isselin og kroppen hennes behandlingen bra, forteller pappa Roger om tiden da de opplevde alle foreldres mareritt.

Diabetes er klassifisert som medisinsk invaliditet. I Isselins tilfelle førte det til at hun fikk utbetalt en engangssum på 319.000 kroner.

–Det kan være godt å ha for fremtiden, for diabetes kan føre til komplikasjoner. Foreløpig er de i forvaring hos overformynderiet siden hun er mindreårig. Men når hun fyller 18 år blir de hennes, forklarer Roger.

Gir barna økonomisk trygghet

Dessverre er det ikke alle som har fulgt familien Karlsruds eksempel. Selv om vi nordmenn er flinke til å forsikre hus, hytte og eiendeler, er kun halvparten av alle barn dekket av en eller annen form for barneforsikring.

– Med en barneforsikring gir du barna dine økonomisk trygghet om noe skulle hende dem, forklarer Inger Kvaal, avdelingsleder i Eika Personforsikring.

–Vi har blant annet mange skadeoppgjør med barn som har fått diagnosen diabetes, slik som Isselin. Eikas forsikring er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og dekker blant annet medisinsk invaliditet, alvorlig sykdom, arbeidsuførhet, samt behandlingsutgifter ved ulykke, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus og hjelpestønad, forklarer hun.

Enkel forsikring i en vanskelig tid

Siden familien Karlsrud også har fått hjelpestønad fra NAV, får de det samme fra Eika. Det utgjør 34.000 kroner i året, og skal være en ekstra støtte til familier der et barn har behov for særskilt pleie og tilsyn.

Roger og Janniche Karlsrud roser forsikringen og hjelpen de har fått fra Eika.

– Når du kjøper en slik forsikring, håper du selvsagt at du aldri skal få bruk for den. Men når det først ble sånn, har jeg blitt veldig imponert over behandlingen vi har fått. Det har vært fantastisk service, og pengene kom nesten med en gang. Det var veldig deilig i en tid da det var mye å sette seg inn i, og mange kamper å ta, sier Roger.

Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring

Barne- og ungdomsforsikringen kan kjøpes fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder fram til fylte 26 år.

Gjelder også ved studieopphold i utlandet i inntil 36 måneder. Forsikringssummen reguleres årlig etter folketrygdens grunnbeløp. Koster kun 180 kroner måneden.

5 grunner til at uføreforsikring er viktig

Dette er hvorfor du bør kjøpe uføreforsikring.

Du har kanskje et boliglån, et studielån eller billån, og er stort sett avhengig av egen inntekt. Har du noen gang tenkt over hva som vil skje dersom du skulle bli alvorlig syk, eller utsatt for en ulykke? Har du familie, vil de kunne klare å fortsette å leve som før, uten din inntekt? Det er et skremmende scenario de aller fleste ikke har lyst til å tenke over. Likevel kan realiteten være verre.

I dag er det over 300.000 uføre i Norge. Sjansen for at enten du eller din partner/samboer blir full arbeidsufør mellom 20 og 50 år, er på hele 15 prosent. Det høres kanskje lite ut, men det er overraskende mange som må snu opp-ned på livet, og en ellers trygg, økonomisk hverdag.

En uføreforsikring gjør at du gå en tryggere økonomisk hverdag i møte, i en ellers vanskelig situasjon som arbeidsufør. Forsikringen har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer, eller partner skulle bli arbeidsufør.

1. Vær økonomisk sikret – uansett antall år i arbeidslivet

Visste du at jo yngre du er, desto viktigere vil en uføreforsikring være for deg? Dette er fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og lønn. Skulle du for eksempel bli arbeidsufør som 20-åring, med lite eller ingen tidligere inntekt, vil du mest sannsynlig komme svært dårlig ut av det.

2. Disponer forsikringssummen slik det passer deg

Vi har alle ulike behov, og derfor kan forsikringssummen disponeres fritt etter eget ønske. Det viktigste er at du kan opprettholde levestandarden som før uførhet. Midlene går til eier av forsikringen, og utbetales enten skattefritt eller med en skatt på 5,4 prosent avhengig av valgt forsikring.

3. Fortsett å leve livet som normalt

Ved langvarig arbeidsuførhet vil inntekten reduseres betydelig, og de fleste vil få utfordringer med å opprettholde den levestandarden man er vant med. En uføreforsikring fra Eika er derfor et godt supplement til det du vil få av det offentlige, skulle det skje noe med deg.

4. Vær trygg på at du kan betale ned på lånet

I en allerede vanskelig situasjon handler det om å føle seg trygg på at man kan håndtere fremtiden økonomisk. De aller fleste av oss har i dag ett eller flere lån, og skulle du bli arbeidsufør, kan du bruke forsikringssummen på å betale avdrag på dette.

5. Sikre fremtiden din

Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 18 og 50 år, og varer frem til fylte 60 år. En uføreforsikring anbefales til alle som har gjeld og/eller er avhengig av egen inntekt.

Bilforsikring

Alle bileiere må forsikre bilen sin.

Eika Forsikring tilbyr ungdom under 23 år en gunstig bilforsikring. Hos oss kan du velge den forsikringen som passer deg best. Se noen av fordelene ved vår bilforsikring for ungdom.

Fordelene for deg som ungdom

  • 50 prosent startbonus første gang du kjøper bilforsikring.
  • Kjøper du bilforsikring hos oss før du fyller 23 år, og kjører skadefritt i fem år betaler vi tilbake 5 000 kroner.
  • Med forsikringen "Ungdom i Norge" i tillegg får du 10 % samlerabatt.
  • Alle bileiere er lovpålagt å ha ansvarsforsikring.
  • Vi kan i tillegg tilby delkasko, kasko og vårt beste alternativ Bil Pluss.

Ring oss på telefon 75 16 00 00 for mer informasjon og tilbud.

Bilforsikring

Hvilken forsikring din bil bør ha avhenger av alder, hvilken stand den er i og hvordan den brukes. Vi har flere typer bilforsikring, og du kan velge den som passer best. Ring oss på telefon 75 16 00 00 for mer informasjon og tilbud.

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt, og omfatter det aller nødvendigste. Med denne forsikringen er du forsikret for personskade, fører- og passasjerulykke og skade du påfører andre. Generelt anbefaler vi å ha mer enn kun ansvarsforsikring.

Delkasko

Delkasko omfatter det samme som ansvarsforsikringen. I tillegg omfatter den redning/veihjelp, glasskade, tyveri og brann. Denne forsikringen kan være aktuell dersom du har gammel bil. Har du en nyere bil eller bil med høy verdi, anbefaler vi en bilforsikring med bedre dekning.

Kasko

Kasko omfatter det samme som delkasko. I tillegg omfatter den skade på ekstrautstyr, maskin, bagasje og eget kjøretøy. Alle som har ny bil eller bil med høy verdi bør ha minimum kasko. Ønsker du mest mulig trygghet, anbefaler vi vårt beste alternativ, Bil Pluss.

Bil Pluss

Kasko med Bil Pluss er vårt beste forsikringsalternativ. I tillegg til forsikringen du får med kasko, får du redusert egenandel ved kaskoskade, utvidet maskinskade og leiebil i hele reparasjonsperioden. Bil Pluss omfatter også tap av bilnøkkel og feilfylling av drivstoff.

Ta kontakt for tilbud på forsikring

Senior Rådgiver

M (+47) 47 46 76 02

T (+47) 75 16 00 00

Epost: Send epost

Senior Rådgiver

M (+47) 45 61 58 71

T (+47) 75 16 00 00

Epost: Send epost

Selger

M (+47) 90 78 26 64

T (+47) 75 16 00 00

Epost: Send epost

Selger

M (+47) 48 14 68 18

T (+47) 75 16 00 00

Epost: Send epost

Noen spørsmål er for store for nettet

Noe er så personlig, at vi velger å snakke om det ansikt til ansikt. Forsikring mot ulykker og sykdom, for eksempel. Og det ikke tilfeldig hvem du snakker med. Vi kan dette, vi er her for deg og vi kan se helheten i økonomien din.

Hva skjer med økonomien hvis du faktisk rammes?

Stadig flere velger å forsikre seg. Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.